Oferta

Prowadząc działalność gospodarczą w której występuje szereg regulacji i procedur w podatku akcyzowym należy postępować ostrożnie i z uwagą aby nie spowodować wystąpienia kolizji z przepisami. Warto przed rozpoczęciem czynności z wyrobami akcyzowymi zapoznać się z aktualnymi aktami prawnymi lub zlecić wykonanie wstępnej analizy w zakresie stosowania przepisów akcyzowych podmiotom wykonującym przedmiotowe usługi.

Świadczymy usługi dla podmiotów gospodarczych potrzebujących wsparcia w zakresie
wykonywania obowiązków określonych w ustawie o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r. Posiadamy doświadczenie w obsłudze zgłoszeń celnych i procedur w podatku akcyzowym.

Agencja celno-skarbowa akcyzowe24.pl świadczy usługi:

 • rejestracja w procedurze zarejestrowanego odbiorcy, zarejestrowanego wysyłającego, składu
  podatkowego,
 • wykonywanie dokumentacji wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • sporządzanie wniosków dotyczących złożenia zabezpieczenia akcyzowego i zwolnienia z wpłaty zabezpieczenia,
 • obsługa wspólnotowego przemieszczania wyrobów akcyzowych w systemie EMCS,
 • wykonywanie i prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych,
 • kompleksowa obsługa składu podatkowego w zakresie podatku akcyzowego,
 • obsługa wspólnotowego przemieszczania wyrobów akcyzowych w UDT ,poza procedurą zawieszonego podatku akcyzowego,
 • pomoc w sporządzaniu deklaracji akcyzowych,
 • reprezentowanie podmiotów przed administracją celno-skarbową w sprawach związanych z
  nabyciami , dostawami, jak również czynnościami obligującymi do złożenia pisemnego powiadomienia,
 • reprezentowanie podmiotów przed administracją celno-skarbową w razie kontroli działalności podlegającej przepisom celnym i akcyzowym,
 • bezpośrednie doradztwo w stosowaniu procedur akcyzowych w tym audyt oraz przegląd wymaganych dokumentacji i ewidencji akcyzowych,
 • sporządzanie miesięcznej deklaracji INTRASTAT.
Oferta współpracy ze Zleceniodawcą rozpatrywana jest indywidualnie z zachowaniem tajemnicy handlowej i służbowej. Współpracujemy z agencjami celnymi oraz biurami prawnymi i podatkowymi. Działamy na podstawie złożonego pełnomocnictwa.