Intrastat

INTRASTAT

Jest to system statystyki handlu towarami pomiędzy państwami należącymi do Unii Europejskiej. Deklaracje składają tyko te podmioty, które przekroczyły tzw. próg statystyczny kwoty obrotów zobowiązujący do sporządzenia i złożenia odpowiednich deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

WAŻNE

W sytuacji otrzymania zawiadomienia lub wezwania z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie należy niezwłocznie sporządzić i złożyć zaległe deklaracje/zgłoszenia (jeżeli zostały przekroczone progi statystyczne).

Podmioty które nie wykonują obowiązków sprawozdawczych i mają spore zaległości w składaniu
deklaracji INTRASTAT narażają się na wszczęcie procedury upominawczej a nawet na nałożenie kary finansowej w kwocie 3.000.00 PLN za każde brakujące zgłoszenie.

Zgłoszenia miesięczne do systemu INTRASTAT dokonują również podmioty zajmujące się obrotem wyrobów akcyzowych ( nabycia i dostawy w ramach UE).

Progi podstawowe na rok 2020

dla przywozu 4.000.000. PLN
dla wywozu 2.000.000. PLN

Progi szczegółowe na rok 2020
dla przywozu 65.000.000 PLN
dla wywozu 108.000.000 PLN

Oferta w ramach obsługi INTRASTAT

Oferujemy:

  • usługi rejestracji w systemach skarbowych,
  • usługi wykonania i złożenia zaległych deklaracji,
  • usługi sporządzenia i złożenia wymaganych zgłoszeń miesięcznych,
  • konsultacje i doradztwo w/w zakresie.

W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.